Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.addslashes_gpc ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
addslashes_gpc ( $gpc )
Parametry:
  • (string) $gpc The string returned from HTTP request data.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Returns a string escaped with slashes.
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds slashes to escape strings.

Slashes will first be removed if magic_quotes_gpc is set, see {@link https://secure.php.net/magic_quotes} for more details.Źródło

function addslashes_gpc( $gpc ) {
	return wp_slash( $gpc );
}