Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.stripslashes_deep ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
stripslashes_deep ( $value )
Parametry:
  • (mixed) $value The value to be stripped.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (mixed) Stripped value.
Zdefiniowane na:
Codex:

Navigates through an array, object, or scalar, and removes slashes from the values.Źródło

function stripslashes_deep( $value ) {
	return map_deep( $value, 'stripslashes_from_strings_only' );
}