Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_preview_post_thumbnail_filter ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
_wp_preview_post_thumbnail_filter ( $value, $post_id, $meta_key )
Dostęp:
 • private
Parametry: (3)
 • (null|array|string) $value The value to return - a single metadata value, or an array of values.
  Wymagane: Tak
 • (int) $post_id Post ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key Meta key.
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (null|array) The default return value or the post thumbnail meta array.
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters post thumbnail lookup to set the post thumbnail.Źródło

function _wp_preview_post_thumbnail_filter( $value, $post_id, $meta_key ) {
	$post = get_post();
	if ( ! $post ) {
		return $value;
	}

	if ( empty( $_REQUEST['_thumbnail_id'] ) ||
		empty( $_REQUEST['preview_id'] ) ||
		$post->ID != $post_id ||
		'_thumbnail_id' != $meta_key ||
		'revision' == $post->post_type ||
		$post_id != $_REQUEST['preview_id'] ) {

		return $value;
	}

	$thumbnail_id = intval( $_REQUEST['_thumbnail_id'] );
	if ( $thumbnail_id <= 0 ) {
		return '';
	}

	return strval( $thumbnail_id );
}