Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._usort_by_first_member ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
_usort_by_first_member ( $a, $b )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (array) $a
    Wymagane: Tak
  • (array) $b
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (int)
Zdefiniowane na:
Codex:

Sorts a multidimensional array by first member of each top level member

Used by uasort() as a callback, should not be used directly.Źródło

function _usort_by_first_member( $a, $b ) {
	return strnatcasecmp( $a[0], $b[0] );
}