Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_unique_post_slug_is_bad_flat_slug ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_unique_post_slug_is_bad_flat_slug', false, $slug, $post_type )
Parametry: (3)
  • (bool) $bad_slug Whether the post slug would be bad as a flat slug.
    Wymagane: Tak
  • (string) $slug The post slug.
    Wymagane: Tak
  • (string) $post_type Post type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the post slug would be bad as a flat slug.

Źródło

if ( $post_name_check || in_array( $slug, $feeds ) || 'embed' === $slug || $conflicts_with_date_archive || apply_filters( 'wp_unique_post_slug_is_bad_flat_slug', false, $slug, $post_type ) ) {