Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_signup_location ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_signup_location', network_site_url( 'wp-signup.php' )
Parametry:
  • (string) $sign_up_url The sign up URL.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the Multisite sign up URL.

Źródło

wp_redirect( apply_filters( 'wp_signup_location', network_site_url( 'wp-signup.php' ) ) );