Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_prepare_attachment_for_js ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_prepare_attachment_for_js', $response, $attachment, $meta )
Parametry: (3)
  • (array) $response Array of prepared attachment data.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $attachment Attachment object.
    Wymagane: Tak
  • (array|false) $meta Array of attachment meta data, or false if there is none.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the attachment data prepared for JavaScript.

Źródło

return apply_filters( 'wp_prepare_attachment_for_js', $response, $attachment, $meta );