Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_auth_check_same_domain ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_auth_check_same_domain', $same_domain )
Parametry:
  • (bool) $same_domain Whether the authentication check originated at the same domain.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the authentication check originated at the same domain.

Źródło

$same_domain = apply_filters( 'wp_auth_check_same_domain', $same_domain );