Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'wp', array( &$this )
Parametry:
  • (WP) $this Current WordPress environment instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires once the WordPress environment has been set up.Powiązane Funkcje: wp, wp_rss, wp_die


Powiązane Hooks:

Źródło

do_action_ref_array( 'wp', array( &$this ) );