Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.term_id_filter ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'term_id_filter', $term_id, $tt_id )
Parametry: (2)
  • (int) $term_id Term ID.
    Wymagane: Tak
  • (int) $tt_id Taxonomy term ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the term ID after a new term is created.

Źródło

$term_id = apply_filters( 'term_id_filter', $term_id, $tt_id );