Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.sidebars_widgets ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'sidebars_widgets', $sidebars_widgets )
Parametry:
  • (array) $sidebars_widgets An associative array of sidebars and their widgets.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of sidebars and their widgets.

Źródło

return apply_filters( 'sidebars_widgets', $sidebars_widgets );