Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.sidebar_admin_setup ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'sidebar_admin_setup' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires early before the Widgets administration screen loads, after scripts are enqueued.

Źródło

do_action( 'sidebar_admin_setup' );