Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.show_recent_comments_widget_style ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'show_recent_comments_widget_style', true, $this->id_base )
Parametry: (2)
  • (bool) $active Whether the widget is active. Default true.
    Wymagane: Tak
  • (string) $id_base The widget ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the Recent Comments default widget styles.

Źródło

|| ! apply_filters( 'show_recent_comments_widget_style', true, $this->id_base ) ) {