wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.role_has_cap › Filtr WordPress Hooks

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'role_has_cap', $this->capabilities, $cap, $this->name )
Parametry: (3)
  • (bool[]) $capabilities Array of key/value pairs where keys represent a capability name and boolean values represent whether the role has that capability.
    Wymagane: Tak
  • (string) $cap Capability name.
    Wymagane: Tak
  • (string) $name Role name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters which capabilities a role has.

Źródło

$capabilities = apply_filters( 'role_has_cap', $this->capabilities, $cap, $this->name );