Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_send_nocache_headers ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rest_send_nocache_headers', is_user_logged_in()
Parametry:
  • (bool) $rest_send_nocache_headers Whether to send no-cache headers.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Send nocache headers on authenticated requests.

Źródło

$send_no_cache_headers = apply_filters( 'rest_send_nocache_headers', is_user_logged_in() );