Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_envelope_response ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'rest_envelope_response', $envelope, $response )
Parametry: (2)
  • (array) $envelope Envelope data.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Response) $response Original response data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the enveloped form of a response.

Źródło

$envelope = apply_filters( 'rest_envelope_response', $envelope, $response );