Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.page_attributes_meta_box_template ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'page_attributes_meta_box_template', $template, $post )
Parametry: (2)
  • (string) $template The template used for the current post.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post The current post.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after the label inside the 'Template' section of the 'Page Attributes' meta box.

Źródło

do_action( 'page_attributes_meta_box_template', $template, $post );