Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.mce_external_plugins ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'mce_external_plugins', array()
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

$external_plugins = apply_filters( 'mce_external_plugins', array(), 'classic-block' );