Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.max_srcset_image_width ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'max_srcset_image_width', 1600, $size_array )
Parametry: (2)
  • (int) $max_width The maximum image width to be included in the 'srcset'. Default '1600'.
    Wymagane: Tak
  • (array) $size_array Array of width and height values in pixels (in that order).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the maximum image width to be included in a 'srcset' attribute.

Źródło

$max_srcset_image_width = apply_filters( 'max_srcset_image_width', 1600, $size_array );