Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_{$this->screen->taxonomy}_custom_column ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "manage_{$this->screen->taxonomy}_custom_column", '', $column_name, $tag->term_id )
Parametry: (3)
  • (string) $string Blank string.
    Wymagane: Tak
  • (string) $column_name Name of the column.
    Wymagane: Tak
  • (int) $term_id Term ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the displayed columns in the terms list table.

The dynamic portion of the hook name, $this->screen->taxonomy, refers to the slug of the current taxonomy.Powiązane Funkcje:


Źródło

return apply_filters( "manage_{$this->screen->taxonomy}_custom_column", '', $column_name, $tag->term_id );