Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.make_spam_user ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'make_spam_user', $user_id )
Parametry:
  • (int) $user_id ID of the user marked as SPAM.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the user is marked as a SPAM user.

Źródło

do_action( 'make_spam_user', $user_id );