Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.getarchives_join ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'getarchives_join', '', $parsed_args )
Parametry: (2)
  • (string) $sql_join Portion of SQL query containing JOIN clause.
    Wymagane: Tak
  • (array) $parsed_args An array of default arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the SQL JOIN clause for retrieving archives.

Źródło

$join = apply_filters( 'getarchives_join', '', $parsed_args );