Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.extra_theme_headers ›

Od3.1.0
Przestarzały
apply_filters( 'extra_theme_headers', array()
Zobacz:
  • add_custom_background()
Powrót:
  • ()
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove custom background support.

Źródło

foreach ( apply_filters( 'extra_theme_headers', array() ) as $extra_header ) {