Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.do_robots ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'do_robots' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fired when the template loader determines a robots.txt request.

Powiązane Hooks: do_meta_boxes

Źródło

do_action( 'do_robots' );