Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.attachment_fields_to_edit ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'attachment_fields_to_edit', $form_fields, $post )
Parametry: (2)
  • (array) $form_fields An array of attachment form fields.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post The WP_Post attachment object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the attachment fields to edit.

Źródło

$form_fields = apply_filters( 'attachment_fields_to_edit', $form_fields, $post );