Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.akismet_ssl_disabled ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'akismet_ssl_disabled' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Try SSL first; if that fails, try without it and don't try it again for a while.

Źródło

do_action( 'akismet_ssl_disabled' );