Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_email_confirm ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'admin_email_confirm', $errors )
Parametry:
  • (WP_Error) $errors A `WP_Error` object containing any errors generated by using invalid credentials. Note that the error object may not contain any errors.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the admin email confirm form.

Źródło

do_action( 'admin_email_confirm', $errors );