Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.xfn_check ›

Od1.0.1
Przestarzałyn/a
xfn_check ( $class, $value = '', $deprecated = '' )
Parametry: (3)
 • (string) $class
  Wymagane: Tak
 • (string) $value
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (mixed) $deprecated Never used.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Display checked checkboxes attribute for xfn microformat options.Źródło

function xfn_check( $class, $value = '', $deprecated = '' ) {
	global $link;

	if ( ! empty( $deprecated ) ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '2.5.0' ); // Never implemented
	}

	$link_rel = isset( $link->link_rel ) ? $link->link_rel : ''; // In PHP 5.3: $link_rel = $link->link_rel ?: '';
	$rels   = preg_split( '/\s+/', $link_rel );

	if ( '' != $value && in_array( $value, $rels ) ) {
		echo ' checked="checked"';
	}

	if ( '' == $value ) {
		if ( 'family' == $class && strpos( $link_rel, 'child' ) === false && strpos( $link_rel, 'parent' ) === false && strpos( $link_rel, 'sibling' ) === false && strpos( $link_rel, 'spouse' ) === false && strpos( $link_rel, 'kin' ) === false ) {
			echo ' checked="checked"';
		}
		if ( 'friendship' == $class && strpos( $link_rel, 'friend' ) === false && strpos( $link_rel, 'acquaintance' ) === false && strpos( $link_rel, 'contact' ) === false ) {
			echo ' checked="checked"';
		}
		if ( 'geographical' == $class && strpos( $link_rel, 'co-resident' ) === false && strpos( $link_rel, 'neighbor' ) === false ) {
			echo ' checked="checked"';
		}
		if ( 'identity' == $class && in_array( 'me', $rels ) ) {
			echo ' checked="checked"';
		}
	}
}