Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wpview_media_sandbox_styles ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
wpview_media_sandbox_styles ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) The relevant CSS file URLs.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the URLs for CSS files used in an iframe-sandbox'd TinyMCE media view.Źródło

function wpview_media_sandbox_styles() {
	$version        = 'ver=' . get_bloginfo( 'version' );
	$mediaelement   = includes_url( "js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css?$version" );
	$wpmediaelement = includes_url( "js/mediaelement/wp-mediaelement.css?$version" );

	return array( $mediaelement, $wpmediaelement );
}