wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_set_script_translations › WordPress Function

Od5.0.0
Przestarzałyn/a
wp_set_script_translations ( $handle, $domain = 'default', $path = '' )
Parametry: (3)
 • (string) $handle Script handle the textdomain will be attached to.
  Wymagane: Tak
 • (string) $domain Optional. Text domain. Default 'default'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'default'
 • (string) $path Optional. The full file path to the directory containing translation files.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Zobacz:
 • WP_Scripts::set_translations()
Powrót:
 • (bool) True if the text domain was successfully localized, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 5.1.0

Sets translated strings for a script.

Works only if the script has already been registered.


Źródło

function wp_set_script_translations( $handle, $domain = 'default', $path = '' ) {
	global $wp_scripts;

	if ( ! ( $wp_scripts instanceof WP_Scripts ) ) {
		_wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( __FUNCTION__, $handle );
		return false;
	}

	return $wp_scripts->set_translations( $handle, $domain, $path );
}