Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._get_path_to_translation ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
_get_path_to_translation ( $domain, $reset = false )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (string) $domain Text domain. Unique identifier for retrieving translated strings.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $reset Whether to reset the internal cache. Used by the switch to locale functionality.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: false
Zobacz:
Powrót:
  • (string|false) The path to the translation file or false if no translation file was found.
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets the path to a translation file for loading a textdomain just in time.

Caches the retrieved results internally.Źródło

function _get_path_to_translation( $domain, $reset = false ) {
	static $available_translations = array();

	if ( true === $reset ) {
		$available_translations = array();
	}

	if ( ! isset( $available_translations[ $domain ] ) ) {
		$available_translations[ $domain ] = _get_path_to_translation_from_lang_dir( $domain );
	}

	return $available_translations[ $domain ];
}