Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_prototype_before_jquery ›

Od2.3.1
Przestarzałyn/a
wp_prototype_before_jquery ( $js_array )
Parametry:
  • (array) $js_array JavaScript scripts array
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Reordered array, if needed.
Zdefiniowane na:
Codex:

Reorder JavaScript scripts array to place prototype before jQuery.Źródło

function wp_prototype_before_jquery( $js_array ) {
	$prototype = array_search( 'prototype', $js_array, true );

	if ( false === $prototype ) {
		return $js_array;
	}

	$jquery = array_search( 'jquery', $js_array, true );

	if ( false === $jquery ) {
		return $js_array;
	}

	if ( $prototype < $jquery ) {
		return $js_array;
	}

	unset( $js_array[ $prototype ] );

	array_splice( $js_array, $jquery, 0, 'prototype' );

	return $js_array;
}