Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_print_request_filesystem_credentials_modal ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
wp_print_request_filesystem_credentials_modal ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Print the filesystem credentials modal when needed.Źródło

function wp_print_request_filesystem_credentials_modal() {
	$filesystem_method = get_filesystem_method();
	ob_start();
	$filesystem_credentials_are_stored = request_filesystem_credentials( self_admin_url() );
	ob_end_clean();
	$request_filesystem_credentials = ( $filesystem_method != 'direct' && ! $filesystem_credentials_are_stored );
	if ( ! $request_filesystem_credentials ) {
		return;
	}
	?>
	<div id="request-filesystem-credentials-dialog" class="notification-dialog-wrap request-filesystem-credentials-dialog">
		<div class="notification-dialog-background"></div>
		<div class="notification-dialog" role="dialog" aria-labelledby="request-filesystem-credentials-title" tabindex="0">
			<div class="request-filesystem-credentials-dialog-content">
				<?php request_filesystem_credentials( site_url() ); ?>
			</div>
		</div>
	</div>
	<?php
}