wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_privacy_requests_screen_options › WordPress Function

Od4.9.8
Przestarzały5.3.0
_wp_privacy_requests_screen_options ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Zdefiniowane na:
Codex:

Was used to add options for the privacy requests screens before they were separate files.Źródło

function _wp_privacy_requests_screen_options() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '5.3.0' );
}