Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_maybe_clean_new_site_cache_on_update ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
wp_maybe_clean_new_site_cache_on_update ( $new_site, $old_site )
Parametry: (2)
  • (WP_Site) $new_site The site object after the update.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Site) $old_site The site obejct prior to the update.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Cleans the necessary caches after specific site data has been updated.Źródło

function wp_maybe_clean_new_site_cache_on_update( $new_site, $old_site ) {
	if ( $old_site->domain !== $new_site->domain || $old_site->path !== $new_site->path ) {
		clean_blog_cache( $new_site );
	}
}