Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_cache_switch_to_blog ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
wp_cache_switch_to_blog ( $blog_id )
Parametry:
  • (int) $blog_id Site ID.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Switches the internal blog ID.

This changes the blog id used to create keys in blog specific groups.Źródło

function wp_cache_switch_to_blog( $blog_id ) {
	global $wp_object_cache;

	$wp_object_cache->switch_to_blog( $blog_id );
}