wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_rest_nonce › WordPress Function

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_rest_nonce ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Handles renewing the REST API nonce via AJAX.Źródło

function wp_ajax_rest_nonce() {
	exit( wp_create_nonce( 'wp_rest' ) );
}