Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_weekday ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
the_weekday ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the weekday on which the post was written.Źródło

function the_weekday() {
	global $wp_locale;

	$post = get_post();

	if ( ! $post ) {
		return;
	}

	$the_weekday = $wp_locale->get_weekday( get_post_time( 'w', false, $post ) );

	/**
	 * Filters the weekday on which the post was written, for display.
	 *
	 * @since 0.71
	 *
	 * @param string $the_weekday
	 */
	echo apply_filters( 'the_weekday', $the_weekday );
}