Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rich_edit_exists ›

Od2.1.0
Przestarzały3.9.0
rich_edit_exists ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) Whether TinyMCE exists.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determine if TinyMCE is available.

Checks to see if the user has deleted the tinymce files to slim down their WordPress installation.Źródło

function rich_edit_exists() {
	global $wp_rich_edit_exists;
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.9.0' );

	if ( ! isset( $wp_rich_edit_exists ) )
		$wp_rich_edit_exists = file_exists( ABSPATH . WPINC . '/js/tinymce/tinymce.js' );

	return $wp_rich_edit_exists;
}