Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.reset_mbstring_encoding ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
reset_mbstring_encoding ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Reset the mbstring internal encoding to a users previously set encoding.Źródło

function reset_mbstring_encoding() {
	mbstring_binary_safe_encoding( true );
}