wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.render_block_core_navigation › WordPress Function

Od5.9.0
Przestarzałyn/a
render_block_core_navigation ( $attributes, $content, $block )
Parametry: (3)
  • (array) $attributes The block attributes.
    Wymagane: Tak
  • (string) $content The saved content.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Block) $block The parsed block.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Returns the navigation block markup.
Zdefiniowane na:
Codex:

Renders the `core/navigation` block on server.Źródło

function render_block_core_navigation( $attributes, $content, $block ) {
	return WP_Navigation_Block_Renderer::render( $attributes, $content, $block );
}