wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_navigation › WordPress Function

Od5.9.0
Przestarzałyn/a
register_block_core_navigation ( Brak parametrów )
Użytkowanie:
Zdefiniowane na:
Codex:

Register the navigation block.Źródło

function register_block_core_navigation() {
	register_block_type_from_metadata(
		__DIR__ . '/navigation',
		array(
			'render_callback' => 'render_block_core_navigation',
		)
	);
}