wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.remove_rewrite_tag › WordPress Function

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
remove_rewrite_tag ( $tag )
Parametry:
  • (string) $tag Name of the rewrite tag.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes an existing rewrite tag (like %postname%).Źródło

function remove_rewrite_tag( $tag ) {
	global $wp_rewrite;
	$wp_rewrite->remove_rewrite_tag( $tag );
}