Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.print_emoji_detection_script ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
print_emoji_detection_script ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Print the inline Emoji detection script if it is not already printed.Źródło

function print_emoji_detection_script() {
	static $printed = false;

	if ( $printed ) {
		return;
	}

	$printed = true;

	_print_emoji_detection_script();
}