Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.preview_theme ›

Od2.6.0
Przestarzały4.3.0
preview_theme ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Start preview theme output buffer.

Will only perform task if the user has permissions and template and preview query variables exist.Źródło

function preview_theme() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.3.0' );
}