Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.parse_blocks ›

Od5.0.0
Przestarzałyn/a
parse_blocks ( $content )
Parametry:
  • (string) $content Post content.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Array of parsed block objects.
Zdefiniowane na:
Codex:

Parses blocks out of a content string.Źródło

function parse_blocks( $content ) {
	/**
	 * Filter to allow plugins to replace the server-side block parser
	 *
	 * @since 5.0.0
	 *
	 * @param string $parser_class Name of block parser class.
	 */
	$parser_class = apply_filters( 'block_parser_class', 'WP_Block_Parser' );

	$parser = new $parser_class();
	return $parser->parse( $content );
}