Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_success ›

Odn/a
Przestarzały3.0.0
is_success ( $sc )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuŹródło

function is_success ($sc) {
	return $sc >= 200 && $sc < 300;
}