Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_current_blog_id ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
get_current_blog_id ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (int) Site ID.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the current site ID.Źródło

function get_current_blog_id() {
	global $blog_id;
	return absint( $blog_id );
}