wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.check_import_new_users › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
check_import_new_users ( $permission )
Parametry:
  • (string) $permission A permission to be checked. Currently not used.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True if the user has proper permissions, false if they do not.
Zdefiniowane na:
Codex:

Checks if the current user has permissions to import new users.Źródło

function check_import_new_users( $permission ) {
	if ( ! current_user_can( 'manage_network_users' ) ) {
		return false;
	}

	return true;
}