Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.calendar_week_mod ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
calendar_week_mod ( $num )
Parametry:
  • (int) $num Number of day.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (float) Days since the start of the week.
Zdefiniowane na:
Codex:

Get number of days since the start of the week.Źródło

function calendar_week_mod( $num ) {
	$base = 7;
	return ( $num - $base * floor( $num / $base ) );
}